Privacy Statement

Voorbehoud

Pensioenfonds Horeca & Catering besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van PensioenCafe.nl. Toch kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig is of onjuistheden bevat. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen. Ook aanvaardt Pensioenfonds Horeca & Catering hiervoor geen aansprakelijkheid. De informatie op PensioenCafe.nl is een verkorte en vereenvoudigde versie van de informatie uit het pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk leidend. U vindt het reglement op www.phenc.nl.  

 

Algemene voorwaarden

Voor inkoop en levering van diensten en producten hanteert Pensioenfonds Horeca & Catering algemene voorwaarden. Deze zijn geregistreerd onder nummer 41 15 25 93 bij de Kamer van Koophandel. 

 

Uitkomsten van berekeningen en rekenmodellen

Bezoekers van PensioenCafe.nl kunnen berekeningen maken met behulp van rekenmodellen, zoals een berekening van het netto pensioen en de netto AOW. Die berekeningen kan de bezoeker maken met gegevens die hij zelf invult. In de rekenmodellen wordt gebruik gemaakt van loonbelastingtarieven die op dit moment (2013) gelden. De uitkomsten van berekeningen (netto bedragen) die een bezoeker op www.pensioencafe.nl maakt, zijn indicaties van daadwerkelijke bedragen. Het zijn indrukken van bedragen die een bezoeker aan pensioen en AOW kan verwachten, gebaseerd op de omstandigheden in 2013 (zoals de pensioenregeling van Pensioenfonds Horeca & Catering in 2013 en wet- en regelgeving in 2013). Daarnaast worden bedragen naar beneden afgerond op hele euro’s. De berekeningen zijn slechts bedoeld om de bezoeker een indruk te geven van mogelijke daadwerkelijke situaties in de toekomst. In werkelijkheid kunnen de uitkomsten van berekeningen (bedragen) anders zijn, onder meer omdat Pensioenfonds Horeca & Catering geen rekening kan houden met de persoonlijke (financiële) situatie van een bezoeker en de loon- en inkomstenbelastingtarieven die gelden op het moment dat een bezoeker mogelijk aanspraak kan maken op rechten. Daarnaast zijn de berekeningen een versimpeling van de daadwerkelijke berekeningen die plaatsvinden op het moment dat iemand AOW en/of pensioen krijgt. Zo hebben wij in de berekeningen bijvoorbeeld geen rekening gehouden met het maximum in de bijdrage op grond van de Zorgverzekeringswet. Verder kan de uiteindelijke (financiële) situatie anders zijn als gevolg van bijvoorbeeld heffingskortingen (laten toepassen op je pensioen in plaats van op je AOW) en huur- en zorgtoeslagen. Sociale, fiscale en andere wetgeving kan in de toekomst ook wijzigen, wat het pensioen kan verlagen. Ook kan het fonds financiële sturings- en/of noodmaatregelen inzetten wat het pensioen kan verlagen. Aan de resultaten en de tekst van berekeningen en rekenmodellen kan een bezoeker daarom geen rechten ontlenen. 

 

Bescherming persoonsgegevens

Pensioenfonds Horeca & Catering maakt gebruik van cookies voor de metingen van webstatistieken van www.pensioencafe.nl. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend.

 

Wij kunnen u met cookies niet persoonlijk identificeren

Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Wij kunnen cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op andere websites te identificeren.

 

Wij gebruiken cookies om statistieken van de website bij te houden

Wij houden statistieken bij over het gebruik van de website www.pensioencafe.nl. Met deze gegevens kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Wij gebruiken deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren. Voor onze statistieken gebruiken wij gegevens zoals cookies, logfiles en javascriptcodes op de pagina’s van www.pensioencafe.nl. Het gaat om de volgende gegevens:

- het adres van uw internetprovider;

- de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer, Firefox of Safari);

- het tijdstip en de duur van uw bezoek;

- welke pagina's u hebt bezocht.

 

Eigendomsrechten

Deze teksten en afbeeldingen zijn eigendom van Pensioenfonds Horeca & Catering. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag niets worden verveelvoudigd of gebruikt ©. Het beeldmerk van Pensioenfonds Horeca & Catering is een geregistreerd beeldmerk en mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gebruikt ®.

 

Maak nog een rondje