Dekkingsgraad PH&C daalt naar 111%

terug

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds Horeca & Catering is per 31 augustus 111%. Eind juli was de dekkingsgraad nog 113%. De daling is toe te schrijven aan een daling van de waarde van de bezittingen en een stijging van de verplichtingen.

De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre het pensioenfonds aan toekomstige verplichtingen kan voldoen. Het getal geeft de verhouding weer tussen het vermogen van het pensioenfonds aan de ene kant, en de pensioenen die het pensioenfonds nu en in de toekomst moet betalen aan de andere kant. Om dat laatste te kunnen blijven doen en toch voldoende reserve te hebben voor slechtere economische tijden, moet de dekkingsgraad 119% of hoger zijn.

Door de kredietcrisis daalde de dekkingsgraad in 2008 scherp. Sindsdien is er veel gebeurd. De huidige dekkingsgraad van 111% is nog altijd lager dan de dekkingsgraad die het Pensioenfonds Horeca & Catering moet hebben, maar wel al hoger dan in het ‘herstelplan’ is voorzien.

Meer over de dekkingsgraad en het herstelplan lees je op www.phenc.nl. 

 

Maak nog een rondje