Wat nou als... IK EEN KIND KRIJG?

terug

Er verandert heel wat in je leven wanneer je een kind krijgt of adopteert. Ook voor je pensioen. Want in de horeca en catering is er niet automatisch een pensioen voor je kind of partner. Het pensioen dat je bij Pensioenfonds Horeca & Catering opbouwt, is alléén voor jou. Jij krijgt het als je met pensioen gaat. Als je overlijdt, dan krijgen je nabestaanden geen inkomen van Pensioenfonds Horeca & Catering.

 

Zelf regelen

Je kunt wel zelf voor een nabestaandenpensioen zorgen. Je regelt het bij Pensioenfonds Horeca & Catering of bij een (pensioen-)verzekeraar. Als je een nabestaandenpensioen regelt, krijgen je partner en je kinderen een inkomen wanneer jij overlijdt. Dat kan dan hard nodig zijn.

 

Via Pensioenfonds Horeca & Catering 

Bij Pensioenfonds Horeca & Catering kun je een nabestaandenpensioenverzekering afsluiten. Ook je werkgever kan dat voor jou en al je collega’s doen. Let op: je moet dit regelen binnen zes maanden nadat je een kind hebt gekregen of geadopteerd.

 

Maak nog een rondje