Wat is eigenlijk de... FINANCIËLE SITUATIE VAN PENSIOENFONDS HORECA & CATERING?

terug

Voor een pensioenfonds is de dekkingsgraad belangrijk. De dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële situatie van het pensioenfonds. Hier vind je de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Horeca & Catering.

Wat is de dekkingsgraad?
De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre wij in de toekomst de pensioenen kunnen betalen. Het is de verhouding tussen:
- ons pensioenvermogen (dat wat wij nu bezitten), en;
- onze pensioenverplichtingen (het pensioen dat wij – nu en in de toekomst – moeten betalen).

 

Werken aan herstel

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Horeca & Catering is niet hoog genoeg. Die moet op 1 januari van een jaar minimaal 125% zijn. Dat was op 1 januari 2015 niet het geval. Daarom hebben wij een ‘herstelplan’ ingediend bij onze toezichthouder de Nederlandsche Bank (DNB). Daarin geeft Pensioenfonds Horeca & Catering aan hoe het de beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar weer hoog genoeg wil krijgen. 

 

In ons online jaarverslag lees je wat wij in het afgelopen jaar deden om onze financiële situatie te verbeteren. 
Meer over ons financieel beleid vind je hier.

 

Maak nog een rondje