Wat is AOW?

terug

Van de overheid krijg je AOW wanneer je de AOW-leeftijd bereikt. De AOW is een pensioen van de overheid voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Op www.checkuwaowleeftijd.nl zie je wanneer jij AOW krijgt.

Met en zonder partner
Zonder partner is je AOW 70% van het nettominimumloon. Ben je getrouwd of woon je samen? Dan krijg je 50% van het nettominimumloon. In dit geval betekent ‘samenwonen’ dat je met iemand van boven de 18 jaar in één huis woont en de kosten van het huishouden deelt óf voor elkaar zorgt. Een partner kan je echtgenoot, vriend of vriendin zijn. Maar ook een broer, zus, of kleinkind.

Buitenland? Dan minder AOW
Voor elk jaar dat je tussen je 15e en je AOW-leeftijd in het buitenland woont, gaat er 2% van je AOW af. Er zijn wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je in Nederland belasting blijft betalen of als je even in het buitenland studeert. Meer informatie over de AOW vind je op www.svb.nl.

AOW aanvragen

AOW moet je aanvragen. Doe dit op tijd! Meestal krijg je zes maanden vóór je AOW-leeftijd automatisch het aanvraagformulier voor de AOW in de bus. Dat moet je invullen en opsturen naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB verzorgt de uitkering van de AOW. Heb je geen aanvraagformulier ontvangen? Neem dan contact op met de SVB: www.svb.nl.

Maak nog een rondje